Liikmed

Liitumine

Hea Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga liituda soovija!

Liitumiseks tegutse järgnevalt

Pärast oma avalduse saatmist saate selle kohta kinnitava e-kirja.

liikmeavaldus

Juhatus

Maarja Tinn

maarja.tinn@gmail.com

Esinaine, seltsi tegevuse ja suhtluse koordineerimine koostöös juhatuse ja seltsi liikmetega

Indrek Riigor

indrekriigor@gmail.com

Aseesimees, seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökojas ja Rahandusministeeriumis finantskirjaoskuse küsimustes.

Kätlin Jürna

katlinkuldmaa@gmail.com

Seltsi finantsküsimuste haldamine ja alustavate õpetajate toetamine

Aive Kaldra

akaldra@gmail.com

Kogukonnapraktika arendamine koostöös EMSL-i ja ENL-iga

Madli-Maria Naulainen

madlimammi@gmail.com

Seltsi veebikanalite haldamine ja volikogu töö korraldamine. 

Christi Lõhmus-Erg 

christi.lohmus@gmail.com 

Seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juures.

Reelika Laes

relsa.laes@gmail.com 

Seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökojas. Koostöö ametikoolidega. Postiloendi haldur.

Volikogu

Terttu Triin Tomusk, Harjumaa, terttutriintomusk@saue.edu.ee

Anne-Ly Grab, Hiiumaa, alygrab@gmail.com

Nelli Kuldmaa, Ida-Virumaa, nelli.kuldmaa@gmail.com

Tiit Naarits,  Jõgevamaa, tiit.naarits@gymnaasium.ee

Janne Rau, Läänemaa,  janne.rau@hpk.edu.ee

Anett Läänemets, Lääne-Virumaa, anettlaanemets@gmail.com

Ülle Ütt, Pärnumaa, ulleu@vandra.ee

Anu Markus, Tartumaa, anu.saaristu@gmail.com

Kersti Haljasmets, Valgamaa, kerstihaljasmets@gmail.com

Hele Israel, Raplamaa, heleisrael@gmail.com

Piret Tänav, Saaremaa, piret.tanav@gmail.com

Maile Kreevs, Viljandimaa, maile.kreevs@gmail.com

Reelika Reiljan, Võrumaa, reelika.reiljan@vkrk.edu.ee

Helina Raal, Tallinn, helina.raal26@gmail.com

Alla Vinitšenko, Tartu, alla.vinitsenko@mhg.tartu.ee

Projektijuhid ja abid

Karolina Antons

 karolina.antons@gmail.com, uurimistööde võistluse koordinaator

Evelin Tiiter

evelintiiter@gmail.com, uurimistööde võistluse koordinaator

Pille Rohtla 

pillerohtla@gmail.com, ajarännakute koordinaator

Aare Ristikivi

aare.ristikivi@htg.tartu.ee, Üleriigilise ajaloo olümpiaadi komisjoni esimees (toimub üle aasta) 

Alla Vinitšenko, Piret Tänav,Helina Raal

helina.raal26@gmail.com, piret.tanav@gmail.com,  alla.vinitsenko@mhg.tartu.ee. Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi komisjon (toimub üle aasta)

Liis Reier

liisreier@gmail.com, seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juures

Revisjonikomisjon

Oliver Hoole

hoole.oliver@gmail.com

Anni Haandi

anni.haandi@saaremaa.edu.ee

Matis Pedak

m.pedak@lasgy.tln.edu.ee

Auliikmed

Liikmed


liikmed2023