Liikmed

Liitumine

Hea Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga liituda soovija!

Liitumiseks tegutse järgnevalt

Pärast oma avalduse saatmist saate selle kohta kinnitava e-kirja.

liikmeavaldus

Juhatus

Madli-Maria Naulainen

madlimammi@gmail.com

Seltsi esinaine, tegevuse koordineerimine koos juhatusega. Seltsi veebikanalite haldamine. 


Kätlin Jürna

katlinkuldmaa@gmail.com

Seltsi finantsküsimuste haldamine, alustavate õpetajate toetamine, seltsi Facebooki grupi toimetamine. 

Aive Kaldra

akaldra@gmail.com

Seltsi liikmete haldamine, liikmemaksud ja -kaardid, koostöö kogukonnapraktika algatusega. 

Christi Lõhmus-Erg 

christi.lohmus@gmail.com 

Seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juures, koostöö muuseumidega. 

Reelika Laes

relsa.laes@gmail.com 

Seltsi postiloendi haldur,
koostöö ametikoolidega.

Ulla Herkel

herkel.ulla@gmail.com 

Koostöö Euroopa Nõukogu Eesti Esinduse ja Riigikantseleiga. 

Tiina-Mall Kreem

tiina-mall.kreem@ksg.edu.ee 

Seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juures, sügiskonverents.

Volikogu

Terttu Triin Tomusk, Harjumaa, terttutriintomusk@saue.edu.ee

Anne-Ly Grab, Hiiumaa, alygrab@gmail.com

Tiit Naarits,  Jõgevamaa, tiit.naarits@gymnaasium.ee

Janne Rau, Läänemaa,  janne.rau@hpk.edu.ee

Anett Läänemets, Lääne-Virumaa, anettlaanemets@gmail.com

Ülle Ütt, Pärnumaa, ulleu@vandra.ee

Anu Markus, Tartumaa, anu.saaristu@gmail.com

Hele Israel, Raplamaa, heleisrael@gmail.com

Piret Tänav, Saaremaa, piret.tanav@gmail.com

Marika Riit, Valgamaa, Marika.Riit@valgapk.edu.ee 

Maile Kreevs, Viljandimaa, maile.kreevs@gmail.com

Reelika Reiljan, Võrumaa, reelika.reiljan@vkrk.edu.ee

Helina Raal, Tallinn, helina.raal26@gmail.com

Alla Vinitšenko, Tartu, alla.vinitsenko@mhg.tartu.ee

Projektijuhid 

Karolina Antons, Evelin Tiiter

 karolina.antons@gmail.com, evelintiiter@gmail.com, uurimistööde võistluse koordinaatorid

Pille Rohtla 

pillerohtla@gmail.com,
ajarännakute koordinaator

Indrek Riigor 

indrekriigor@gmail.com,
õpilasvõistlus Mammut

Alla Vinitšenko, Piret Tänav, Helina Raal

alla.vinitsenko@mhg.tartu.ee, helina.raal26@gmail.com, piret.tanav@gmail.com,
Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi komisjon (toimub üle aasta)

Aare Ristikivi

aare.ristikivi@htg.tartu.ee,
Ajaloo olümpiaadi komisjoni esimees (toimub üle aasta) 

Revisjonikomisjon

Oliver Hoole

hoole.oliver@gmail.com

Anni Haandi

anni.haandi@saaremaa.edu.ee

Matis Pedak

m.pedak@lasgy.tln.edu.ee

Auliikmed

Liikmed


liikmed2023