Liikmed

Juhatus

Maarja Tinn

maarja.tinn@gmail.com

Esinaine, seltsi tegevuse ja suhtluse koordineerimine koostöös juhatuse ja seltsi liikmetega

Indrek Riigor

indrekriigor@gmail.com

Aseesimees, seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juures, seltsi esindaja Rahandusministeeriumi juures finantskirjaoskuse küsimustes.

Kätlin Kuldmaa

katlinkuldmaa@gmail.com

Seltsi finantsküsimuste haldamine ja alustavate õpetajate toetamine

Aive Küng

aive.kung@gmail.com

Ühiskonnaõpetusega seotud teemade koordineerimine ja vene õppekeelega koolide õpetajatega suhtluse korraldamine, seltsi reiside koordineerimine

Saskia Sadrak-Tammes

sadrak.saskia@gmail.com

Seltsi sisesuhtluse korraldamine. Seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juures.

Aive Kaldra

akaldra@gmail.com

Kogukonnapraktika arendamine koostöös EMSL-i ja ENL-iga

Madli-Maria Naulainen

madlimammi@gmail.com

Seltsi veebikanalite haldamine ja sisesuhtluse korraldamine.

Volikogu

Terttu Triin Tomusk, Harjumaa, terttutriintomusk@saue.edu.ee

Anne-Ly Grab, Hiiumaa, alygrab@gmail.com

Nelli Kuldmaa, Ida-Virumaa, nelli.kuldmaa@gmail.com

Tiit Naarits, Jõgevamaa, tiit.naarits@gymnaasium.ee

Jaanus Moppel, Järvamaa, jaanusmoppel@gmail.com

Janne Rau, Läänemaa, janne.rau@hpk.edu.ee

Andreas Haunmann, Lääne-Virumaa, andreas@rakverewaldorfkool.ee

Jaana Aedmäe, Põlvamaa, jaana.aedmae@polvakool.ee

Ülle Ütt, Pärnumaa, ulleu@vandra.ee

Anu Markus, Tartumaa, anu.saaristu@gmail.com

Kersti Haljasmets, Valgamaa, kerstihaljasmets@gmail.com

Reelika Laes, Raplamaa, relsa.laes@gmail.com

Piret Tänav, Saaremaa, piret.tanav@gmail.com

Christi Lõhmus-Erg, Viljandimaa, christi.lohmus@gmail.com

Merike Värs, Võrumaa, merike.vars@gmail.com

Helina Raal, Tallinn, helina.raal26@gmail.com

Alla Vinitšenko, Tartu, alla.vinitsenko@mhg.tartu.ee

Projektijuhid ja abid

Karolina Antons

karolina.antons@gmail.com, uurimistööde võistluse koordinaator

Evelin Tiiter

evelintiiter@gmail.com, uurimistööde võistluse koordinaator

Pille Rohtla

pillerohtla@gmail.com, ajarännakute koordinaator

Aive Küng

aive.kung@gmail.com, üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi komisjoni esinaine (toimub üle-aastati)

Aare Ristikivi

aare.ristikivi@htg.tartu.ee, Üleriigilise ajaloo olümpiaadi komisjoni esimees (toimub üle aasta)

Liis Reier

liisreier@gmail.com, seltsi esindaja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juures

Reelika Laes

relsa.laes@gmail.com, seltsi liikmete elektroonilise postiloendi seltsi listi haldur

Auliikmed

Liikmed


EAÜS liikmed 2022a seisuga