Joke van der Leeuw-Roord

EUROCLIO (Euroopa ajalooõpetajate seltside ühenduse) asutaja, esimene president ja tegevdirektor, pärast juhtimisest taandumist (2013) erinõunik. Lõpetas ajaloolasena Hollandi Groningeni Ülikooli. Töötas aastatel 1972–1993 ajalooõpetajana, õpetajate koolitajana ja nõunikuna Hollandis. Oli Hollandi ajalooõpetajate ühenduse (VGN) president ja ajaloo õppimise ja õpetamise ajakirja KLEIO toimetaja. Aastatel 1990–1998 oli ajaloo ja kodanikuhariduse riigieksamit ettevalmistava töörühma juht. Alates EUROCLIO asutamisest 1992–1993. aastal tegutses rahvusvahelise eperdina ajaloo- ja  kodanikuhariduse valdkonna. Tema algatusel viid ellu mitmeid riikidevahelisi projekte, mis tugevdasid ajalooharidust ja kohalikke aineliite, arendasid õpetajate professionaalsust. Kahes projektis osales ka Eesti. Hetkel esindab Joke van der Leeuw-Roord EUROCLIOT rahvusvahelistes organsiatsioonides. Panuse eest Eesti ajalooõpetuse arendamisse valiti Joke van der Leeuw-Roord EAÜS auliikmeks.

Teksti koostas Mare Oja