Seltsist

Seltsist

EAÜSi eesmärk on ühendada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid, et tugevneks erialane koostöö ning et jätkuks ajaloo ja kultuuripärandi uurimine ja säilitamine. Samuti osaleb EAÜS Eesti haridusprobleemide lahendamisel ning tegeleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse seotu populariseerimisega. Selts korraldab mitmeid erialaseid konverentse, kongresse, kursusi, seminare ning võistlusi tagades seega seltsi liikmetele enesetäiendamise võimalusi nii Eestis kui välimaal.

EAÜSi asutamine toimus neljas etapis. Kaks entusiasti – Hillar Nahkmann ja Sulev Valdmaa – tulid ideele 1991. a augustis. Seltsi asutamise idee jäi küpsema ja mõtlemisaega kulus ka. Tallinnas esimesel koosolekul oli rahvast vähevõitu. Ka seltsi nimi pidi vastama põhikoosseisule. Paljud kuulusid juba muudesse seltsidesse ja ühendustesse. Paralleelne eeltöö tehti Lepaninas 1993. a augustis, kus algatusrühmas oli 41 inimest. Üks õpetajate grupp tegutses Tallinnas, sidemed kaasamõtlejatega ulatusid Saaremaale. Saarlased jõudsid mandrile koosolekule kiiremini kui osa mandrirahvast. Esimesel koosolekul saadi üsna palju rahvast kokku, aga midagi jäi ikka puudu. Vormi ja põhikirja oli vaja. 1. novembril 1993. a sai selts 138 kohalolijaga asutatud. Rahvusvaheline koostöö aitas nii mõneski osas: tõi uusi suhteid, kogemuste vahetamisi, ühiseid üritusi ja konkursse. Sellist toetust oli väga vaja. Vaevalt aasta vanem EUROCLIO võttis meid kohe oma tiiva alla.

Teksti koostas Luise Õuna (seltsi asutajaliige).

Liikmekaart

EAÜSi liikmekaart võimaldab 2023 aastal kaardiomanikul külastada tasuta järgmiseid Eesti muuseume. Oleme tänulikud kõigile koostööpartneritele. 

Partnerid

Tunnustused

Dokumendid

EAÜS põhikiri 03.03.2022.pdf
Kuluaruanne
Sõidupäevik