Aasta tegu

EESTI AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTSI PREEMIA – AASTA TEGU STATUUT 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts on kutsunud ellu traditsiooni anda välja preemia Aasta Tegu ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alase tegevuse eest.  Preemia eesmärk on väärtustada haridust ja pedagoogilist tegevust ning tunnustada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse vallas tehtud tööd, mis reeglina mahub ühe kalendriaasta sisse.  Kandidaate võivad esitada seltsi liikmed, kes lisavad oma valiku põhjenduse ning premeerimist vääriva tegevuse kirjelduse.  Preemiat antakse välja aastas reeglina üks. Kui sobivad kandidaadid puuduvad, jäetakse preemia välja andmata.  Kandidaatide hulgast teevad valiku EAÜS juhatus ja volikogu. Aasta tegu kuulutatakse välja EAÜS aastakoosolekul.  Kandidaate on võimalik esitada kalendriaasta jooksul. Kirjalikult vormistatud ettepanekud saadetakse elektrooniliselt seltsi juhatusele aadressile eaysjuhatus@gmail.com. 

2023

Üleriigiline ajaloovõistlus Mammut. Koordinaator Indrek Riigor


2021 

Üleriigilise ajarännaku korraldamine 1991. aastasse vaatamata väga keerulistele oludele riigis. Koordinaator Pille Rohtla.


2018 

Ajarännak aastasse 1918. Koordinaator Pille Rohtla.


2015 

Audiovisuaalne õppematerjal. Autorid Liis Reier ja Tiina-Mall Kreem.


2014 

VI ajalooõpetajate kongress.


2013 

17-osaline “Eesti kultuuriloo õppematerial” (kirjastas EAÜS, rahastas Haridus- ja Teadusministeerium). Koostaja ja projektijuht Mare Oja.

2012 

Eesti õpilaste väga hea esinemine esimesel rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil Ukrainas 17.-21. septembril 2012 aastal.


2011 

V Eesti ajalooõpetajate kongress „Ajalooõpetuse roll 21. sajandil“ (Korraldaja EAÜS, toetasid Euroopa Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeerium). Peakorraldaja: Mare Oja


2010 

Rahvusvaheline seminar „Multiperspektiivne lähenemine ajaloo õppimisele ja õpetamisele: erinevad vahendid empaatia arendamiseks ja mitmekesisuse väärtustamiseks” (Korraldaja EAÜS, toetasid Euroopa Nõukogu ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium). Peakorraldaja: Mare Oja


2009 

Esimene üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad. Korraldajad: Aare Ristikivi, Sirje Allik, Veronika Kim ja Anu Lepassaar