Allan Liim

„Ma tervitan ja õnnitlen kõiki oma õpilasi ja kõiki Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liikmeid juubeli puhul. Igal ajal on oma probleemid, ajalooõpetaja peab kõigega hakkama saama nii, et rahul oleks nii enda südametunnistus kui ka kuulajad.“

Allan Liim valiti Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi auliikmeks suuresti tänu tema panusele ajaloo õpetajate koolitusse Tartu Ülikoolis ja ajaloo-olümpiaadide korraldamisse.

Allan Liim sündis 9. juulil 1929 Tallinnas, kuid tema lapsepõlv möödus Järvamaal, kus ta õppis esmalt Koigi koolis ja seejärel Tapa Keskkoolis, mille lõpetas 1948 ning asus õppima Tartu Riiklikku Ülikooli. 1953. aastal lõpetas ta ajaloo-keeleteaduskonna ajaloolasena, 1956. aastal lõpetas ta aspirantuuri Eesti ajaloo erialal. Samal, 1956. aastal sai temast A. H. Tammsaare nim Tartu 1. Keskkooli (praegu Hugo Treffneri Gümnaasium) direktor ning ajalooõpetaja. Direktorina tegutses ta 1970. aastani, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana 1977. aastani. 1973. aastal sai temast ENSV teeneline õpetaja.

Alates 1966. aastast oli Allan Liim üleriigilise ajaloo-olümpiaadi peakorraldaja, kokku 30 aastat kuni 1996. aastani. Ta on säilitanud kõik sellesse ajavahemikku jäänud olümpiaaditööd ning üle andnud pedagoogika ajaloo muuseumile Tallinnas.

1970. aastal alustas Allan Liim tööd Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis vanemteadurina, 1971. aastal kaitses väitekirja ajalookandidaadi kraadi saamiseks ning 1978. aastal sai ta dotsendiks. 1974. aastal alustas Allan Liim tööd õppejõuna Tartu Ülikooli ajaloo-osakonnas. Seda tööd tegi ta kuni 2000. aastani, olles 1976-1990 ka ajaloo teaduskonna dekaan. Aastast 2007 on ta Tartu Ülikooli emeriitdotsent. Tema sulest on ilmunud kümneid käsitlusi Eesti kooliajaloost.

Koosolekul, kus Allan Liimi EAÜSi auliikmeks saamine välja kuulutati, paluti saalisviibijatel käega märku anda, kes neist on Allan Liimi üliõpilased olnud. Umbes sajast õpetajast, kes üle Eesti olid kohale tulnud, tõstis kätt tubli 2/3. See näitab kõige ilmekamalt, millise jälje on Allan Liim ajaloo õpetamisse Eestis jätnud.

Allan Liim suri 8.novembril 2017.

Teksti koostas Aare Ristikivi