Anu Raudsepp

Anu Raudsepp on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ettevalmistamise Tartu Ülikoolis võtnud enda südameasjaks ja tema panus on olnud hindamatu nii teadlasena, metoodiliste materjalide kirjastajana, konkursižüriide liikmena, kuid ennekõike õppejõuna, kelle kanda on ajalooõpetajate ettevalmistuse olulisemad ained Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudis.

Anu Raudsepp sündis 12. mail 1962. aastal Tartus, on lõpetanud Tartu 8. Keskkooli ning 1985. aastal Tartu Ülikooli ajaloo eriala (diplomitöö „Rahvaharidus Sangastes 17. sajandi lõpul ja 18. sajandi algul“). 1998. aastal kaitses ta magistrikraadi (magistritöö „Riia Vaimulik Seminar Eesti kultuuriloos 1846-1918“) ning 2005. aastal doktorikraadi (doktoritöö „Ajaloo õpetamise korraldus Eesti NSV eesti õppekeelega koolides 1944-1985“).

Ta töötas ülikooli lõpetamise järel kuus aastat õpetajana Viljandis, kuid juba 1991. aastal oli ta tagasi Tartus ja Tartu Ülikoolis. Ta on töötanud ülikoolis erinevatel ametikohtadel, alates 1998. aastast juhtinud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitamist alguses lektorina, 2014. aastast ajaloo didaktika dotsendina ja 2021. aastast kaasprofessorina. Ta on TÜ ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika keskuse juhataja. Ülikooli kõrval on ta töötanud veel ajalooõpetajana Kõrveküla Põhikoolis, et värskendada ajalooõpetajate koolitamiseks vajalikke kogemusi.

Ajaloo didaktika alal on ta teaduslikult keskendunud õpikute analüüsile, sh eriti erinevate rahvuste ja vaenlase kuvandi uurimisele. Koostöös ajalooõpetajatega on ta avaldanud mitmed ajalooõpikud ja töövihikud. Koostöös ülikooli ajaloolastest kolleegidega on ta kirjutanud ja avaldanud oma kirjastuses „Raudpats“ ajalooõpetajatele ja õpetajakoolituse üliõpilastele õppetööks vajalikke metoodilisi materjale sarjas „Ajalugu koolitunnis“. Ta on kauaaegne ajalooõpetajate täiendkoolitaja. Rahvusvaheliselt on ta osalenud erinevates Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ajalooõpetamisega seotud projektides, näiteks: „Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects Political/Civic Education, Social/Cultural Studies and History in Europe – a comparative study“, Pestalozzi Programme for education professionals: „Education for the prevention of crimes against humanity“; CoDec project “Colonisation and Decolonisation in National History Culture and Memory Politics in European Perspective”.

Ta on rahvusvahelise organisatsiooni Society for History of Didactics liige, osaledes selle tegevuses aktiivselt nii konverentside ettekannetega kui teadusartiklite publitseerimisega.

Ajaloo uurimine on lahtumatult seotud ajaloo õppimise ja õpetamisega. Anu Raudsepa ajaloo alane teadustöö käsitleb Eesti lähiajaloo kultuuriteemasid (haridus, kirjandus, tsensuur, õigeusu kirik) ja sisejulgeolekut (piirivalve ja siseministeeriumi ajalugu). Tema juhendamisel on kaitsmiseni jõudnud üliõpilaste uurimused bakalaureusetööst doktoritööni, seejuures väga palju õpetajakoolituse magistritöid. Alates 2000. aastast kuulub Anu Raudsepp vabariikliku õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse žüriisse.

Aastast 2018 on Anu Raudsepp Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi auliige.

Teksti koostas Aare Ristikivi