Marju Lauristin

Marju Lauristin

Marju Lauristin on aastakümnete jooksul pühendunud nii teadus- kui haridusvaldkonnale, meile sedavõrd olulistel ühiskondlik-poliitiistel, aga konkreetsemalt ka kodanikuhariduse teemadel. Tema akadeemiline taust on talle andnud rikkaliku teadmistepagasi, mida ta on alati, kui palutud, ka meiega jaganud ja nii ikka olnud äärmiselt väärtuslik partner nii õpetajatele kui õpilastele.

Marju Lauristin osalenud aastakümneid aktiivselt ühiskondlikes ja poliitilistes debattides. Tema mõttekäigud ja seisukohad on mõjutanud olulisi ühiskondlikke suundumusi olles nii oluline eeskuju kodanikuosaluse vaates, mis on ühiskonnaõpetuse õpetamise kontekstis, kus arutelu ja kriitiline mõtlemine on võtmetähtsusega, ülimalt väärtuslik. 

Oma tegevuse ja südikusega on prof Lauristin aidanud kaasa hariduse populariseerimisele, jagades teadmisi ja inspireerides uusi põlvkondi. Ta on olnud mentor paljudele noortele, kellest paljud enam nii noored ei olegi, aidates kaasa nende kujunemisele  ja pakkudes pidet arenguteel.

Seejuures on prof Lauristin olnud pikaaegseks usalduslikuks partneriks ja teadmiste jagajaks ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele. Tema arvukad esinemised õpetajate koolitustel on olnud sisukad ja õpetlikud. Õpetajad kasutavad tema tsitaate siiani oma tundides.

Meil on suur au ja rõõm kuulutada prof Marju Lauristin oleks Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi auliikmeks. Auliikmeks valimisega soovime tunnustada tema hindamatut panust haridusse ja ühiskonda tervikuna ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate õpetajana.

Teksti koostas Maarja Tinn