Ago Pajur

Ago Pajur (sündinud 24.03.1962) on Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi auliige panuse eest 20. sajandi Eesti ajaloo uurimisse ja populariseerimisse nii õppejõu, õpikute autori kui esineja ning ajaloo-olümpiaadi žürii esimehena. 

Ta on väga nauditav esineja ning 20. sajandi lähiajaloo uurija ja populariseerija, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo ja arheoloogia instituudi Eesti ajaloo (uusima aja) dotsent. 

Ago Pajur on lõpetanud Tartu Ülikooli 1986. aastal, töötanud Türi Keskkoolis õpetajana 1986-1988 ning alates 1991. aastast õpetaja, lektori ja Eesti ajaloo dotsendina Tartu Ülikoolis. Magistrikraadi kaitses ta 1991. aastal ja doktorikraadi 1999. aastal. Tema juhendamisel on valminud mitmeid magistri- ja doktoritöid, tema sulest on ilmunud kümneid publikatsioone. Viimastel aastatel on Ago Pajur palju kõnelenud ja kirjutanud Konstantin Pätsist, kellest ilmus tal poliitiline biograafia 2018. aastal. Ta kuulub mitmesse kolleegiumi ja seltsi.

Üle veerand sajandi on ilmselt kõik Tartu Ülikoolis ajalugu õppinud üliõpilased tema loengutes imestanud, kuidas on võimalik kõiki fakte peast esitada. See on Ago Pajurile väga iseloomulik, et ta nappide vahenditega ja ilma tulevärgita suudab kuulajaid sõnaga köita. Ühes oma loengus kasutas ta arvandmete esitamiseks märkmeid ning vabandas selle pärast! Ka ajalooõpetajad on Ago Pajurit sageli esinemas kuulnud, tema osalusel koostatud õpikutest Eesti ajalugu õpetanud ning õpilasi olümpiaadiks, kus Ago Pajur Allan Liimi poolt alustatud tööd on jätkanud, ette valmistanud. 

Ülevaate Ago Pajuri tegevusest leiab Eesti Teadusinfosüsteemist

Teksti koostas Heivi Truu