Tegevõpetaja preemia

EESTI AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTSI TEGEVÕPETAJA PREEMIA STATUUT 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts on kutsunud ellu traditsiooni anda välja tegevõpetaja preemia ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alase tegevuse eest. Preemia eesmärk on väärtustada haridust ja pedagoogilist tegevust ning tunnustada õpetaja ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse vallas tehtavat tööd. 

Tegevõpetaja preemia laureaat on õpetajana silma paistnud ühes või mitmes järgmises tegevuses: tulemuslik pedagoogiline töö koolis, mille hulgas on koolielu aktiivne korraldamine ning head suhted kolleegidega ja õpilastega, õpilaste edukas juhendamine üleriigilisteks või piirkondlike tähtsusega olümpiaadideks, konkurssideks ja võistlusteks. Kõrgelt hinnatud on tegevus ja aktiivsus seltsi liikmena, seltsi esindamine erinevatel üritustel ning kaasalöömine seltsi projektides. 

Kandidaate võib esutada tegevõpetaja ise, tema kolleegid, üksikisikud ja organisatsioonid, kes lisavad oma valiku põhjenduse ning kandidaadi tööalase tegevuse kirjelduse koos eelnevalt välja toodud saavutustega.  Kandidaate saab esitada kogu aasta jooksul. Kirjalikult vormistatud ettepanekud saadetakse seltsi aadressile elektrooniliselt aadressil eaysjuhatus@gmail.com. 

Preemiat antakse välja aastas reeglina üks. Kui sobivad kandidaadid puuduvad, jäetakse preemia välja andmata. Kandidaatide hulgast teeb valiku EAÜSi juhatus. Tegevõpetaja preemia kuulutatakse välja EAÜS-i aastakoosolekul.  Tunnustusega kaasneb rahaline preemia. 

2023

Kalle Lõuna

Ulla Herkel

2022

Karolina Antons