Alustava õpetaja preemia

EESTI AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTSI ALUSTAVA ÕPETAJA PREEMIA STATUUT 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts on kutsunud ellu traditsiooni anda välja Alustava Õpetaja Preemia ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alase tegevuse eest.

Preemia eesmärk on väärtustada haridust ja pedagoogilist tegevust ning tunnustada alustava õpetaja ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse vallas tehtavat tööd. 

Alustav ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja on valdkonnas alustanud ajalooõpetaja, kellel on töökogemust õpetajana kuni viis aastat. Ta on õpetajana silma paistnud ühes või mitmes järgmises tegevuses: tulemuslik pedagoogiline töö koolis, mille hulgas on koolielu aktiivne korraldamine ning head suhted kolleegidega ja õpilastega, õpilaste edukas juhendamine üleriigilisteks või piirkondlike tähtsusega olümpiaadideks, konkurssideks ja võistlusteks. 

Eraldi hinnatakse alustava õpetajate tegevust avalikkuses: EAÜS-i liikmelisus ja aktiivsus, seltsi esindamise rahvusvahelistel üritustel, osalemise rahvusvahelistes projektides või koolitustel, osalemine piirkondliku või üleriigilise aktiivi, nõukogude vms komisjoni töös, esinemine ajakirjanduses teema- või probleemartikli(te)ga. Hinnatakse ka teaduskraadi kaitsmist või silmapaistvat pedagoogilist või teaduslikku publikatsiooni: ajaleheartikkel, monograafia, õppematerjal. 

Kandidaate võivad esitada alustav õpetaja ise, tema kolleegid, üksikisikud ja organisatsioonid, kes lisavad oma valiku põhjenduse ning kandidaadi tööalase tegevuse kirjelduse koos eelnevalt välja toodud saavutustega.  Kandidaate saab esitada kogu aasta jooksul. Kirjalikult vormistatud ettepanekud saadetakse seltsi aadressile elektrooniliselt aadressil eaysjuhatus@gmail.com. 

Preemiat antakse välja aastas reeglina üks. Kui sobivad kandidaadid puuduvad, jäetakse preemia välja andmata. Kandidaatide hulgast teeb valiku EAÜSi juhatus. Alustava Õpetaja preemia kuulutatakse välja EAÜS-i aastakoosolekul. Tunnustusega kaasneb rahaline preemia. 

2023

Janne Rau


2022

Pavel Naidjonov


2021

Maarja Lainevoog2020 

Anni Haandi


2018 

Teele Jurtom-Lukašin


2016 

Karl Hein2015 

Grete Rohi


2014 

Piret Tänav


2013 

Liia Vijand


2012 

Indrek Riigor