Noore õpetaja preemia

EESTI AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTSI NOORE ÕPETAJA PREEMIA STATUUT 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts on kutsunud ellu traditsiooni anda välja Noore Õpetaja Preemia ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alase tegevuse eest.

Preemia eesmärk on väärtustada haridust ja pedagoogilist tegevust ning tunnustada noore õpetaja ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse vallas tehtavat tööd. 

Noor ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja on kuni 35 aasta vanune (35 kaasa arvatud), kellel on töökogemust õpetajana vähemalt viis aastat. Ta on õpetajana silma paistnud ühes või mitmes järgmises tegevuses: tulemuslik pedagoogiline töö koolis, mille hulgas on koolielu aktiivne korraldamine ning head suhted kolleegidega ja õpilastega, õpilaste edukas juhendamine üleriigilisteks või piirkondlike tähtsusega olümpiaadideks, konkurssideks ja võistlusteks. 

Eraldi hinnatakse noore õpetajate tegevust avalikkuses: EAÜS-i liikmelisus ja aktiivsus, seltsi esindamise rahvusvahelistel üritustel, osalemise rahvusvahelistes projektides või koolitustel, osalemine piirkondliku või üleriigilise aktiivi, nõukogude vms komisjoni töös, esinemine ajakirjanduses teema- või probleemartikli(te)ga. Hinnatakse ka teaduskraadi kaitsmist või silmapaistvat pedagoogilist või teaduslikku publikatsiooni: ajaleheartikkel, monograafia, õppematerjal. 

Kandidaate võivad esitada noor õpetaja ise, tema kolleegid, üksikisikud ja organisatsioonid, kes lisavad oma valiku põhjenduse ning kandidaadi tööalase tegevuse kirjelduse koos eelnevalt välja toodud saavutustega. 

Preemiat antakse välja aastas reeglina üks. Kui sobivad kandidaadid puuduvad, jäetakse preemia välja andmata. Kandidaatide hulgast teeb valiku EAÜSi juhatus. Noore Õpetaja preemia kuulutatakse välja EAÜS-i aastakoosolekul. 

Kandidaate saab esitada kogu aasta jooksul. Kirjalikult vormistatud ettepanekud saadetakse seltsi aadressile elektrooniliselt aadressil eaysjuhatus@gmail.com. 

2022

Pavel Naidjonov


2021

Maarja Lainevoog


2020 

Anni Haandi

2018 

Teele Jurtom-Lukašin


2016 

Karl Hein


2015 

Grete Rohi

2014 

Piret Tänav


2013 

Liia Vijand


2012 

Indrek Riigor