Elutööpreemia

EESTI AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTSI ELUTÖÖPREEMIA STATUUT

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts on kutsunud ellu traditsiooni anda välja elutööpreemia ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alase tegevuse eest.

Preemia eesmärk on väärtustada haridust ja pedagoogilist tegevust ning tunnustada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse vallas tehtud tööd.

Kandidaate võivad esitada üksikisikud ja organisatsioonid, kes lisavad oma valiku põhjenduse ning kandidaadi tööalase tegevuse kirjelduse: töökohad, õpetajana ja/või ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alase hariduse edendajana töötatud aastad, töö aineõpetuse edendamisel, osalemine rahvusvahelistes, üleriigilistes ja/või kohalikes komisjonides või nõukogudes, osavõtt projektidest, osalenud väljaandmises või andnud välja teemakohaseid publikatsioone, õppetunni väline tegevus koolis, kohalikul tasandil ja/või üleriigiliselt, liikmelisus seltsides või organisatsioonides jms.

Preemiat antakse välja aastas reeglina üks. Kui sobivad kandidaadid puuduvad, jäetakse preemia välja andmata.

Kandidaatide hulgast teeb valiku EAÜSi juhatus. Elutööpreemia kuulutatakse välja EAÜS-i aastakoosolekul.

Kandidaate saab esitada kogu aasta jooksul. Kirjalikult vormistatud ettepanekud saadetakse elektrooniliselt seltsi juhatusele aadressile eaysjuhatus@gmail.com.

2021

Urma Linnus

Urve Vakker


2020

Tiiu Viljalo

Ülle Kõiv


2018

Maie Nõmmik2017

Viivi Rohtla


2016

Tiiu Ojala


2015

Heli Aiaots


2014

Riina Voltri

2013

Maaja Nagel


2012

Elve Tamvere


2011

Riina Aavik


2010

Malle Hussar


2009

Naima Kiltsner