Elutööpreemia

EESTI AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTSI ELUTÖÖPREEMIA STATUUT

 Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts on kutsunud ellu traditsiooni anda välja elutööpreemia ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alase tegevuse eest. 

Preemia eesmärk on väärtustada haridust ja pedagoogilist tegevust ning tunnustada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse vallas tehtud tööd. 

Kandidaate võivad esitada üksikisikud ja organisatsioonid, kes lisavad oma valiku põhjenduse ning kandidaadi tööalase tegevuse kirjelduse: töökohad, õpetajana ja/või ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alase hariduse edendajana töötatud aastad, töö aineõpetuse edendamisel, osalemine rahvusvahelistes, üleriigilistes ja/või kohalikes komisjonides või nõukogudes, osavõtt projektidest, osalenud väljaandmises või andnud välja teemakohaseid publikatsioone, õppetunni väline tegevus koolis, kohalikul tasandil ja/või üleriigiliselt, liikmelisus seltsides või organisatsioonides jms. 

Preemiat antakse välja aastas reeglina üks. Kui sobivad kandidaadid puuduvad, jäetakse preemia välja andmata. 

Kandidaatide hulgast teeb valiku EAÜSi juhatus. Elutööpreemia kuulutatakse välja EAÜS-i aastakoosolekul. 

Kandidaate saab esitada kogu aasta jooksul. Kirjalikult vormistatud ettepanekud saadetakse elektrooniliselt seltsi juhatusele aadressile eaysjuhatus@gmail.com.

2022

Ivo Maripuu


2021 

Urma Linnus

Urve Vakker 


2020

Tiiu Viljalo

Ülle Kõiv 2018 

Maie Nõmmik


2017 

Viivi Rohtla


2016 

Tiiu Ojala


2015 

Heli Aiaots


2014 

Riina Voltri

2013 

Maaja Nagel


2012 

Elve Tamvere


2011 

Riina Aavik


2010 

Malle Hussar


2009 

Naima Kiltsner