Silvia Õispuu

Silvia Õispuu on sündinud 19.06.1934. a Tallinnas. Ta lõpetas 1953. a Haapsalu Pedagoogilise Kooli algkooliõpetajana ja 1957. a Tartu Õpetajate Instituudi 7-kl kooli ajalooõpetajana ning 1961. a TRÜ Kaugõppe Pedagoogilise Instituudi keskkooli ajalooõpetajana. Seejärel õppis Silvia Õispuu Üleliidulise Pedagoogikateaduste Akadeemia kaugõppeaspirantuuris ja kaitses pedagoogikakandidaadi kraadi ajaloo õpetamise erialal (1971). Silvia Õispuu on töötanud ajalooõpetajana Tallinna 27. 7-klassilises Koolis ja Tallinn 10. Keskkoolis (Tallinna Nõmme Gümnaasium). Aastatel 1962-1991 töötas ta ENSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis vanemteaduri ja sektorijuhatajana. Tallinna Pedagoogilises Instituudis 1991-2005, algul Pedagoogika Uuringute Instituudi sektorijuhataja, hiljem ajaloo õppetooli dotsendina ajaloodidaktika alal. Silvia Õispuu on koordineerinud pikki aastaid ajalooõpetuse arengut. Tal on suured teened ajalooõpetuse sisu kaasajastamisel 1980. aastate teisel poolel ja 1990. aastate esimesel poolel nii ainekava arenduse töörühma juhi kui õppekirjanduse autorina.

Teksti koostas Mare Oja