Kogukonnapraktika

Loe kogukonnapraktika kohta lähemalt nende kodulehelt.

Vaata ka eraldi õpilasele ja õpetajatele mõeldud tutvustust.

Kogukonnapraktika

Kogukonnapraktika on kogemusõpe, mille käigus õpilased läehevad vabaühendusse lühipraktikale. Õpilane saab praktilise õppekogemuse, kool saab sisukama ja sisulisema õppekava ja vabaühendus saab tuttavaks kohalike noorte ja tulevaste tegijatega.

Kogukonnapraktika toimub 50 koolis ja enam kui 300 vabaühenduses üle Eesti.

Kogukonnapraktika meetod arendati välja koos ühiskonnaõpetuse õpetajatega, aluseks võeti rahvusvahelised näited, kus õppekava osana tehakse kogukonnale kasulikku tööd.

Praktikapäevik

Praktikapäevik on õpilase töövahend praktikal, kus jäädvustad olulise info ja tähelepanekud vabaühenduses olles, jälgid oma eesmärkide saavutamist ja plaanide elluviimist, analüüsid tegevusi ja jälgid oma õppimist.

Põhikooli ja gümnaasiumiastme praktikapäeviku näidised Drive'is.