Euroopa Liit

Euroopa Liidu teemalised tunnikavad

Tunnikavad on kasutamiseks reisiajakirja GO kevadise Euroopa-teemalise erinumbriga, mida seltsi liikmetel on võimalik koolidesse tellida.
Tunnikavad koostas Kätlin Kuldmaa. 

Tunnikava II kooliastmele

Tunnikava III kooliastmele

Tunnikava gümnaasiumile

Tunnikavad GO ajakirja erinumbrile. II kooliaste.pdf
Tunnikavad GO ajakirja erinumbrile. III kooliaste. .pdf
Tunnikavad GO ajakirja erinumbrile. Gümnaasium.pdf