Audiovisuaalne õppematerjal koos töölehtedega – Ajalooõpetus ja -pildid II

Sissejuhatus - Ajalooõpetus ja -pildid II

00_Sissejuhatus.pdf

Õppematerjali „Ajalooõpetus ja -pildid“ teoreetiline lähtepunkt on nn pildiline pööre, mis toimus Lääne-Euroopas humanitaarteadustes 1990. aastatel. Ajalooteaduses väljendub nn pildiline pööre kõikvõimalike ajalooliste ja ajalooteemaliste piltide võrdväärses kohtlemises kirjalike allikatega. Teisisõnu – pilt ei ole lihtsalt pilt, vaid spetsiifilise informatsiooni kandja.

Õppematerjalis käsitletavaid ajalooteemalisi pilte – ajaloopilte – vaadeldakse (samuti 1990. aastatel levima hakanud) nn mäluajaloo raames. Kui varasemalt peeti ajaloolase peamiseks ülesandeks minevikunähtuste rekonstrueerimist (uurimist, miks ja kuidas miski aset leidis), siis mäluajaloolisest vaatenurgast on oluline ka selgitada, milliseid sündmusi, tegelasi või nähtusi kogukonnad ajaloost ülepea mäletavad.

Teaduse kõrval mängivad ajaloomälu kujunemisel suurt rolli erinevad kultuurivormid – näiteks aitavad kunst ja kirjandus minevikunähtusi aktualiseerida ning varustada neid erinevate tähenduste ja tõlgendustega riigi ja ühiskonna jaoks.

Õppematerjal koosneb kümnest lühifilmist ja nende juurde kuuluvast töölehtede komplektist. Iga filmi juhatab sisse professionaalne ajaloolane, kirjeldades käsitletavat ajaloosündmust ja sellega kaasnevaid probleeme. Iga sündmus ja teema on seotud mõne avalikus ruumis paikneva ja õpilastele tutvustamist vääriva (mälu)paigaga.

Eesti mütoloogia:

Kalevipoeg

01_kalevipoeg.pdf

Vaba rahvas:

Muinas-Eesti ja ristisõda

02_muistne-vabadusvoitlus-2.pdf

Tasujad:

Jüriöö 1343–1345

03_jurioo.pdf

Mässajad:

Mahtra sõda 1858

04_mahtra-1.pdf

Äratajad:

Ärkamisaeg Eestis

05_Ąratajad.pdf

Revolutsionäärid:

1905

06_1905.pdf

Patrioodid:

Eesti vabadussõda

07_vabadussoda.pdf

Punased:

Kommunistlik liikumine 20. sajandil

08_kommunistid-3.pdf

Võitjad ja kaotajad:

Eesti II maailmasõjas

09_II-maailmasšda.pdf

Ajaloo raskus:

Sõja ja totalitarismi kogemus

10_ajaloo-raskus.pdf