Ühiskonnaõpetus

Finantskirjaoskuse alase õpetajate seminari ettekanded 18.03.2015

Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalik rahaasjades arukate otsuste tegemiseks ja oma pere majandusliku heaolu tagamiseks. Üle-Eestilise rahatarkuse kuu raames korraldas rahandusministeerium koostöös EAÜS-iga ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele finantskirjaoskuse alase koolituse Tartus Miina Härma Gümnaasiumis (J. Tõnissoni 3) 18. märtsil 2015. Koolitusel keskendutakse rahatarkuse õpetamisele ning elulistele ja võimalikult lihtsatele klassiruumis kasutatavatele õppematerjalidele. Paneeldiskussioonis arutletakse majandusliku heaolu saavutamise võimaluste üle.

Koolituse organiseerijad olid Janika Lüüs-Likk, Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist, Indrek Riigor, EAÜS-i esindaja “Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi” rakenduskomisjonis