Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

2022/2023

Olümpiaadi viib läbi Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi, TÜ Teaduskooli , Harno, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ning kohalike maakonna/linna haridusosakondadega ja HTMi rahalisel toel.

2020/2021

Olümpiaad toimub üle aasta (vaheldumisi ajaloo olümpiaadiga), seda korraldab Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Õpilased osalevad kahes vanuserühmas: põhikool ja gümnaasium. Eelvoor on elektrooniline, lõppvooru kutsutakse kummastki vanuserühmast 30 paremat. 

2020/2021

2018/2019

2018/2019

2016/2017

2016/2017

2014/2015

2014/2015

2012/2013

2012/2013

2010/2011

2010/2011