Õppematerjal “Holokaust”
Psühhodraamameetodite kogumik
Ühiskonnaõpetuse õppematerjal “Inimene ja ühiskond” (Eesti Ajalooõpetajate Selts, 2006)
Grete Rohi “Riigiportaalide kasutamine ühiskonnaõpetuses õppe-eesmärgil” Tallinna Ülikool 2015
Finantskirjaoskuse alase õpetajate seminari ettekanded 18.03.2015
Ühiskonnaõpetuse õpetajate talvekool Taageperas 2008 kogumikud eesti ja vene keeles