Ühiskonnaõpetuse õpetajate talvekool Taageperas 2008 kogumikud eesti ja vene keeles
RITA mitmeperspektiivse ajalooõpetuse metoodiline juhend