Mõisakoolide töövihikud
RITA mitmeperspektiivse ajalooõpetuse metoodiline juhend
Finantskirjaoskuse alase õpetajate seminari ettekanded 18.03.2015
V ajalooõpetajate kongress “Ajalooõpetuse roll 21. sajandil” ettekanded (2011)
Rahvusvaheline konverents “Intercultural dialogue and the image of the other in teaching and learning history” (Tallinn, 2012)
Audiovisuaalne õppematerjal koos töölehtede ja kunstiteoste fotodega – Ajalooõpetus ja -pildid (Eduko)
Õppematerjal “Kommunismi kuriteod”
Tunnikavad projektis “Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana”
Metoodilised juhendid ja ülesanded FOTISe andmebaasi kasutamiseks Eesti ajaloo teemadel
EN Pestalozzi seminaril “Connecting local, regional and European history using electronic tools in teaching”
Eesti kultuuriloo õppematerjal (EAÜS 2013)
Audiovisuaalne õppematerjal koos töölehtedega – Ajalooõpetus ja -pildid II
“Tagasivaade minevikku – erinevad vaatenurgad” (2002)
Ajalooõpetaja käsiraamat “Ajalugu ei ole ainult minevik, minevik ei ole veel ajalugu.”
Psühhodraamameetodite kogumik
Euroopa Nõukogu e-raamat
Kvaliteetse ajaloo-, kultuuri- ja kodanikuhariduse manifest
Õppematerjal “Holokaust”
Valgustus, vabamüürlus, Eesti