Osavõtjad ja voorud

2015/2016. õppeaastal viiakse ajaloo-olümpiaad läbi kahes voorus. I – voor toimub 13. veebruaril 2016 maakonnakeskustes ja II voor toimub 23.-24. märtsil Tartus.

Olümpiaadi piirkondlikus voorus osalevad VI – XII klasside õpilased nii eesti kui vene õppekeelega koolidest. Piirkondlikku vooru pääseb õpilane omakorda koolivoorust. Põhikooli astmes (VI – IX klass) viiakse nii piirkondlik kui ka vabariiklik voor läbi ka vene keeles. Gümnasistid võivad vajadusel kasutada sõnaraamatut.
Üleriigilises voorus osalevad õpilased VIII – XII klassini. Võistlema kutsutakse iga piirkonna võitja, kui ta on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast ja lisaks parimate tulemustega õpilased punktiarvestuse alusel, kokku 30 õpilast igast vanuserühmast, s.o VIII – XII klassist.

Olümpiaadi lõppvooru kohtade jaotus põhikoolis:

1.-2. Harjumaa
3.-4. Ida-Virumaa
5. Jõgevamaa
6. Järvamaa
7.-8. Lääne-Virumaa
9. Läänemaa + Hiiumaa
10. Põlvamaa
11.-12. Pärnumaa
13. Raplamaa
14. Saaremaa
15.-19. Tallinn
20.-21. Tartu
22. Tartumaa
23. Valgamaa
24. Viljandimaa
25. Võrumaa

Olümpiaadi lõppvooru kohtade jaotus gümnaasiumis:

 1. Harjumaa
  2.-3. Ida-Virumaa
  4. Jõgevamaa
  5. Järvamaa
  6.-7. Lääne-Virumaa
  8. Läänemaa + Hiiumaa
  9.-10. Pärnumaa
  11. Raplamaa
  12. Saaremaa
  13.-17. Tallinn
  18.-21. Tartu
  22. Tartumaa
  23.-24. Valgamaa + Viljandimaa
  25. Võrumaa + Põlvamaa

Piirkondlik voor algab 13. veebruaril 2016 kell 10.00. Olümpiaaditöö kirjutamise aeg on VI – VIII klassis 90 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti. IX – XII klassi õpilaste töö kirjutamise aeg on 120 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti.

Žürii liikmed valmistavad ette iga teema kohta märksõnad ning kirjanduse nimekirja, mis avaldatakse õppeaasta alguses. Põhikoolis ei tohi olümpiaadiks kasutatav kirjandus ületada 300 ja gümnaasiumis 500 lehekülge.

Piirkondliku vooru küsimusi kontrollib ja hindab piirkondlik komisjon. Palume saata oma piirkonna võitjate (kes on saanud enam kui 60% võimalikest punktidest) ja iga vanuserühma (klassi) tulemuste protokoll 21. veebruariks Aare Ristikivile e-posti aadressil: aare.ristikivi@htg.tartu.ee. Kui piirkonna parimate välja selgitamisel ei suudeta koha peal kokku leppida, palume võrdsete punktidega tööd saata hindamiseks olümpiaadi komisjonile aadressil: Aare Ristikivi, Hugo Treffneri Gümnaasium, Munga 12, Tartu 51008 või tuua isiklikult kohale samal aadressil. Komisjon avalikustab lõppvooru kutsutute nimed 28. veebruariks. Nimekiri pannakse üles Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koduleheküljele. Kinnitust lõppvooru kutsutute osalemise kohta ootame 13. märtsiks. Kui maakonna parim osalemisest loobub, siis täidetakse tema koht üleriikliku paremusjärjestuse alusel.

 1. märtsil 2016 toimub Tartus olümpiaadi üleriigiline voor. Esimeses voorus kirjutatakse essee (arutlus), teises vastatakse olümpiaadiküsimustele. Pärast võistlustööde kirjutamist on osalejatel võimalus kuulata ettekandeid Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koolituspäeval. Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee.

Olümpiaadi teemad

Põhikool:

6. klass – Vana-Kreeka ja Vana-Rooma mütoloogia
7. klass – Germaanlaste riigid Rooma impeeriumi varemetel. Frangi riik
8. klass – Napoleon ja Napoleoni sõjad. Viini kongress
9. klass – Külm sõda ja ideoloogiline vastasseis

Gümnaasium:

Eesti ajalugu – Eesti vähemusrahvused ja eestlased võõrsil
Üldajalugu – Absolutism ja valgustatud absolutism
Lähiajalugu – Sotsialismileer ja selle lagunemine

Olümpiaadi žürii liikmed

Põhikool:

 1. Madis Somelar (Tallinna Reaalkool),
 2. Kalle Lõuna (Läänemaa Ühisgümnaasium),
 3. Harry Laiv (Kadrina Keskkool),
 4. Kätlin Mirka (Viljandi Gümnaasium),
 5. Aare Ristikivi (Hugo Treffneri Gümnaasium).

Gümnaasium:

 1. Mart Kimmel (Pärnu Rääma Põhikool),
 2. Lauri Naber (J. V. Veski nimeline Maarja Põhikool),
 3. Helle Ruusmaa (Võru Kreutzwaldi Kool),
 4. Liis Reier (Võsu Kool).

Lõppvooru tööd koostavad Tartu Ülikooli õppejõud eesotsas PhD Andres Andreseniga.

Tõlgete eest vastutab Veronika Kim (Tartu Annelinna Gümnaasium).

Olümpiaaditeemade kirjandus ja märksõnad