EAÜS´i autasustatud

– 2018 –

Ajarännak aastasse 1918. Koordinaator Pille Rohtla.

– 2015 –

Audiovisuaalne õppematerjal. Autorid Liis Reier ja Tiina-Mall Kreem.

– 2014 –

VI ajalooõpetajate kongress

– 2013 –

17-osaline “Eesti kultuuriloo õppematerial” (kirjastas EAÜS, rahastas Haridus- ja Teadusministeerium). Koostaja ja projektijuht Mare Oja.

– 2012 –

Eesti õpilaste väga hea esinemine esimesel rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil Ukrainas 17.-21. septembril 2012 aastal.

– 2011 –

V Eesti ajalooõpetajate kongress „Ajalooõpetuse roll 21. sajandil“ (Korraldaja EAÜS, toetasid Euroopa Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeerium). Peakorraldaja: Mare Oja

– 2010 –

 Rahvusvaheline seminar „Multiperspektiivne lähenemine ajaloo õppimisele ja õpetamisele: erinevad vahendid empaatia arendamiseks ja mitmekesisuse väärtustamiseks” (Korraldaja EAÜS, toetasid Euroopa Nõukogu ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium). Peakorraldaja: Mare Oja

– 2009 –

Esimene üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad. Korraldajad: Aare Ristikivi, Sirje Allik, Veronika Kim ja Anu Lepassaar