24. märtsil 2018 toimub Tartus Miina Härma Gümnaasiumis EAÜSi üldkoosolek

Ajakava

10:00-10:45 - tervituskohv ja tänulaud nii õpilastele kui õpetajatele. Hommikukohviga paralleelselt kõneleb klassiruumis Karl Jaago noortepärimuse kogumisaktsioonist ja Kristiina Punga humanitaarainete õpilaskonverentsist.
10:45-10:55 - õpilaste ja õpetajate tervitamine kooli aulas.

11:00-14:00 8. klassi ajaloo-olümpiaad
11:00-15:00 9.-12. klassi ajaloo-olümpiaad
8. klassi õpilastel on aega kokku 3 tundi ja 9.-12. klassi õpilastel kokku 4 tundi. Vaheaega ei tehta. Töö kahe osa järjekorra valib õpilane ise. 8. klassi arutlus annab kuni 15 punkti, faktiküsimused 45 punkti. 9. klassi õpilastel arutlus 25 punkti (hindamisjuhendi 15 punkti teisendatakse 25 punktiks). 75 punkti eest on 9. klassil faktiküsimusi. Gümnaasiumis punktisummad 25+75. Arutluse pikkus kõigil 1-2 lehekülge, juhendid TÜ teaduskooli kodulehel.

11:00-11:30 Peeter Järvelaid
11:30-11:50 Muinsuskaitseamet tutvustab pärandiaastaga seotud konkurssi õpilastele
11:50-12:00 tänamine: elutööpreemia üleandmine
12:00-13:15 seltsi esimehe ja juhatuse liikmete ülevaade seltsi tegevusest 2017. aastal
13:15-14:00 Ajarännak 1918 kokkuvõte

14:00-14:45 õpetajate ja 8. klassi õpilaste lõuna
15:00 9.-12. klassi õpilaste lõuna
14:45-15:15 suvekool Valgamaal 14.08.-16.08.2018, uurimistööde võistlus, sügiskonverents (toimub Tallinnas 10.11.2018) 

15:15-16:30 Ago Pajur, loengust saavad osa võtta ka olümpiaadile tulnud õpilased

16:30-17:00 olümpiaadil osalenud õpilaste ja õpetajate tänamine

Registreerimisvorm: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqjU3It_iRFlBhPCHXsmQYF9lQAZoG3wvRD_p8m5B00y1o2Q/viewform

Hääle delegeerimise volitus: https://drive.google.com/open?id=1JbRHktn0wX_PQ-Zvz7TaUwAatSfjVe4l

15. märtsiks 2018 palume kõigil osalejatel enda tulek registeerida. Sellest tulenevalt tellime toitlustuse, lõuna saame tagada üksnes neile seltsi liikmetele, kes on end 15. märtsiks registreerinud.