Teated

Vabariigi President kuulutas välja ajalooalaste uurimistööde võistluse

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja kooliõpilastele suunatud ajalooalaste uurimistööde võistluse, mille teemaks on seekord “ Eesti maailmas. Maailm Eestis“.

Võistlusele oodatakse töid, mis uurivad kõike seda, millega oleme maailmale mõju avaldanud ja ise sellest mõjutatud saanud, näiteks Eesti ajalugu mõjutanud sõdu, väliseestlasi ja nende lugusid, meie kultuuripärandit. Vabariigi President on juba 21. korda toimuva konkursi patroon ja selle eesmärk on süvendada noortes huvi ajaloo vastu ning märgata seoseid mineviku ja oleviku vahel. Konkursil osalemiseks on määratud vanuseastmed: põhikool (5.–9. klass) ning gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid. Uurimistööde esitajate vanuse ülempiir on 21 aastat.

Uurimistöid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad mitmete teadusasutuste esindajad. Hinnatakse uurimistöö originaalsust, allikate kasutamise ja üldistamise oskust ning tööde vastavust teemale. Uurimistööde saatmise viimane kuupäev on 6. aprill 2020. Konkursi tingimustega on võimalik tutvuda Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee.

Tutvu juhendiga: siin

Vabariigi Presidendi Kantselei
kommunikatsiooniosakond

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi suvekool Läänemaal

14.–16. augustil 2019

(suvekool on jätk Eesti NATO Ühingu suvekoolile)

 

Esimene päev. Kolmapäev, 14. august 2019

Saabumine Haapsallu, Läänemaa Ühisgümnaasiumi.

 

Koolimaja avatud alates 12.00. Võimalus tutvuda koolimajaga, tähetorniga, muuseumiga.

 

Bussiga tulijatele soovitame sõita lõpp-peatuseni (Haapsalu bussijaam) ja seejärel eelistada 15- minutilist jalutuskäiku piki mere äärt. Autoga tulijad saavad sõiduki parkida tasuta Wiedemanni spordihoone parklasse. Koolimajja sisenemine Wiedemanni tänava poolt või siseõuelt.

 

 

Kell 13.00–14.00

Registreerumine I korruse fuajees,  lõunasöök kooli sööklas. Kotid, üleriided jms jäävad kooli garderoobi.

 

Kell 14.00–15.00 suvekooli avamine Läänemaa Ühisgümnaasiumi aulas.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese tervitussõnad.

Haapsalu aselinnapea Liina Põld Haapsalu linna viimaste aastate arengutest.

EAÜSi esimehe Madis Somelari tervitussõnad ning väliskülaliste tutvustamine.

Läänemaa suvekooli korraldaja Kalle Lõuna lühiülevaade suvekooli ajakavast.

 

Kell 15.00–16.00

Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärn ning muuseumi teadurid tutvustavad Läänemaa muuseumeid.

 

Kell 16.00–19.00

Tutvumine renoveeritud tegevusmuuseum-külastuskeskuse ja piiskopilinnusega.

Jaguneme kolmeks rühmaks.

Kohvi- ja küpsisepaus.

 

Kell 19.00

Jalutuskäik kooli ja sõit majutuskohta Roostal.

 

Kell 20.00 

Õhtusöök Roosta Puhkekülas.

Tiina-Mall Kreem ja Liis Reier õppefilmist „Valgustus. – Vabamüürlus. - Eesti“.

Pille Rohtla kõneleb septembris toimuvast ajarännaku konverentsist.

Arutelu seltsi põhikirja muutmisest.

 

Teine päev. Neljapäev, 15. august. Tutvumine Läänemaa ja Haapsaluga.

 

Kell 7.30–8.30

Hommikusöök, asjad tuleb võtta bussi kaasa.

 

Kell 8.3012.30Eestirootsi kultuuri radadel.  Ülo Kalm, Rannarootsi muuseumi direktor.

Külastame Rooslepa kabelit, Dirhami ja Österby sadamaid, Noarootsi kirikut ja pastoraati, Pürksi ja Saare mõisa,  Lyckholmi muuseumit  ning Noarootsi gümnaasiumit. Kohvi- ja koogipaus Saare mõisas u 11.30.

 

Kell 13.00–13.50

Tutvumine Ants Laikmaa muuseumiga.

 

Kell 14.15–15.20 Haapsalu Kutsehariduskeskuse Hostel (Ehitajate tee 7, Uuemõisa)

Majutamine ja lõunasöök.

 

Kell 15.3017.30Tutvumine Haapsaluga. Kaire Reiljan, Läänemaa Giidide Ühingu esinaine.

 

Kell 18.00–20.00Tutvumine Rannarootsi muuseumiga.

Kohtumine neljapäevamemmedega.

Õhtusöök talharpa (hiiu kannel) muusika saatel.

Järgneb jalutuskäik  piki promenaadi piiskopilinnuse suunas.

 

Kell 22.0023.30Naudime Valge Daami kontrolletendust piiskopilinnuses. Seekord mängitakse taas kõige esimest, Haapsalu 700. sünnipäevaks (1979) kirjutatud legendaarse etenduse uuslavastust.  Loodetavasti ei saja. Soovitame vihmakeebid kaasa võtta, kohapeal on müügil piiratud arv keepe. Vihmavarjud ei ole lubatud.

 

Kell 23.45 Sõidame Haapsalu Kutsehariduskeskuse Hostelisse, öörahu.

 

Kolmas päev. Reede, 16. august.

 

Kell 8.00–8.30. Hommikusöök, seejärel sõidame bussiga Läänemaa Ühisgümnaasiumisse.

 

Kell 9.00–14.00 Seltsi jaoks oluliste küsimuste arutamine. Ettekanded.

Väliskülaliste ettekanded ja sõnavõtud.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi kokkuvõte. Ajaloo-olümpiaad õppeaastal 2019/2020. 

10.45 kohvilaud u 15 minutit

 

Kell 12.30–13.00.Lõunasöök Läänemaa Ühisgümnaasiumi sööklas.

 

  1. Haapsalus algab Valge Daami aeg, soovitame kaaluda ka sellel osalemist.

Info: http://www.valgedaam.ee/pages/est/kava.php

23. märtsil 2019 toimub Tartus Miina Härma Gümnaasiumis EAÜSi üldkoosolek

Ajakava

09:30–10:45 - tervituskohv ja tänulaud õpilastele ja õpetajatele.

10:00–10:45 - hommikukohviga paralleelselt kõneleb klassiruumis Tartu Ülikooli doktorant Kadi Kähär-Peterson 1869. aasta üldlaulupeo ettevalmistamisest ja laulupeole minekust. Ettekanne toetab 2.–4. mail 2019 toimuvat ajarännakut.

10:45–10:55 - õpilaste ja õpetajate tervitamine kooli aulas.

11:00–12:00 - III kooliastme ühiskonnaõpetuse olümpiaad.

11:00–12:30 - gümnaasiumiastme ühiskonnaõpetuse olümpiaad.

11:00–13:15 - seltsi juhatuse ülevaade seltsi tegevusest 2018. aastal ning tegevuskava aastaks 2019 (osaliselt ka 2020) [EUSTORY konverents Tallinnas 27.–30. märts 2019, ajarännak 1869 (2.–4. mai 2019), suvekool Läänemaal 14.08.–16.08.2019, Bridging Ages rahvusvaheline konverents ERMis 9.–12. september 2019, ajaloo-olümpiaadi 2019/2020 teemad, 21. ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, sügiskonverents (toimub Tallinnas arvatavasti 2. novembril 2019), seltsi reis 2020. aastal]; tänamine: elutööpreemia, noore õpetaja preemia ja EAÜSi tänumärkide üleandmine, seltsi aasta tegu; revisjonikomisjoni ülevaade ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; juhatuse ja revisjoni komisjoni liikmete valimine, volikogu liikmete kinnitamine. 11.–12. jaanuar 2019 toimus seltsi volikogu. Volikogu teeb üldkoosolekule ettepaneku tõsta seltsi liikmemaks aastast 2020 viieteistkümnele eurole. EAÜSi põhikirja muudatuste kinnitamine.

12:00–13:00 - õpilaste lõuna

13:15–14:00 - õpetajate lõuna

14:00–15:00 - Tartu Ülikooli dotsent Ago Pajur „17 otsustavat päeva 1918 aasta novembris“.

15:00–15:45 - Eesti Sõjamuuseumi teadur Peeter Kaasik „Tartu rahuläbirääkimiste eellugu“.

15:45–16:10 Ott Mängel Riigikogu Kantseleist „Uued õppekäigud Riigikogus“.

16:10–16:30 õpetajad Aive Kaldra ja Heli Kirsi ning Lauri Luide „Kogukonnapraktika“.

16:30–17:00 olümpiaadil osalenud õpilaste ja õpetajate tänamine.

Registreerimisvorm: https://goo.gl/forms/A886WK25NowgiAVw2

15. märtsiks 2019 palume kõigil osalejatel enda tulekust teada anda.Sellest tulenevalt tellime toitlustuse, lõuna saame tagada üksnes neile seltsi liikmetele, kes on end 15. märtsiks 2019 registreerinud. 
NB! Oluline on registreerimisvormi kaudu ka oma mittetulekust teada anda, siis teame, et info on ikkagi teieni jõudnud.
NB! Palun kontrollige, kas olete tasunud seltsile 2019. aasta liikmemaksu 10 eurot. Konto: EE201010220003655015 Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Selgitusse märkige oma piirkond, kool ning aasta, mille eest liikmemaksu tasute.
NB! Juhul kui te ei osale üldkoosolekul, siis palun delegeerige oma hääl.  Avalduse põhja saadav siit.
NB! Noore õpetaja preemia kandidaate ootame 15. märtsini 2019. Kohtumiseni heade mõtete linnas!

*Ajakavas võib tulla muudatusi.

Austatud EAÜSi liige

Käesoleva aasta suvekool toimub 14.–16. augustil 2019 Läänemaal.

Suvekooli paremaks ettevalmistamiseks palume teatada oma osalusest hiljemalt 12. veebruaril 2019  kell 12.00.  Tasumine toimub arvete alusel (võimalus on tasuda pärast registreerimist, samuti augustis 2019).

Suvekooli osavõtutasu on 115 eurot.

Registreerumine:https://goo.gl/forms/z6GpfmF390dpApDp1

Registreerimise tähtaeg 18.veebruar.2019

Esialgne kava

Kolmapäeval, 14. augustil alustame Läänemaa Ühisgümnaasiumis kell 13.00. Selleks ajaks on lõppenud ka NATO suvekool Roostal.

Suvekooli avamise ja tutvustavate sõnavõttude järel siirdume Haapsalu piiskopilinnusesse, kus avab juulis uksed renoveeritud tegevusmuuseum-külastuskeskus, mis pakub hariva sisuga keskaja kultuuri ning kombestikku tutvustavaid programme erinevatele kooliastmetele. Valge Daam – füüsikaline valguslahendus, kultuurilooline fenomen ja turismibränd.

Majutus ja arutelud vabamas õhkkonnas Roosta puhkekülas. Võimalus nautida merd.

 

Neljapäeval, 15. augustiltutvume  eestirootsi kultuuripärandiga ja külastame järgmisi objekte:  Rooslepa kabel, Dirham, Noarootsi kirik,Lyckholmi muuseum ja Saare mõis, Österbi sadam jne. Keskpäeval loodame jõuda Ants Laikmaa muuseumisse, järgneb tutvumine Haapsalu vaatamisväärsuste ja muuseumitega. Käsitlemist leiab ka suur põgenemine Ilon Wiklandi näitel ja armeenia rahvuskangelase Anna Hedwig Bülli tegevus genotsiidiohvrite päästmisel.

Õhtul kohtume Rannarootsi muuseumis neljapäevamemmedega, naudime head seltskonda ja toitu ning kuulame Hiiu kannelt.

Päeva lõpetab Valge Daami vabaõhuetenduse (peaproovi) nautimine. Seekord lavastub taas esimene, Haapsalu 700. sünnipäevaks Paul Kilgase kirjutatud näidendi uusversioon.

Hilisõhtul majutus Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

 

Reedel, 16. augustil arutame seltsi tegemisi, metoodikaalast koostööd, ajaloo-olümpiaadi, kuulame väliskülaliste ettekandeid.

 

Orienteeruv lõpp 13.00

Soovijatel võimalus jääda Haapsallu ja külastada kuulsat Valge Daami käsitöölaata.

Täpne ajakava saadetakse registreerunud osalejatele hiljemalt 16. juunil 2019.

 

Eelvooru registreerumisinfo

Eelvooruks registreerumine algab 07. jaanuaril ja lõpeb 22. jaanuar kell 14. Põhikooli II kooliastme õpilased. Kes kirjutavad töö eesti keeles, peavad  registreerumiseks minema aadressile https://goo.gl/forms/v9DyIHveb4A7GRZs2, põhikooli II aste, kes kirjutab tööd vene keeles, aadressile https://goo.gl/forms/N0lmKZy8Jz95Nk3C3

Õpilastelt küsitakse ka nende õpetaja eposti aadressi, et vajadusel õpetajaga otse suhelda.

Registreerunu saab vahemikus 2.‐6. veebruar enda poolt esitatud aadressile kinnituskirja, et ta on oodatud olümpiaadile ning elektroonilise lingi, mis aktiveeritakse 8. veebruaril. Palun pange õpilastele südamele, et nad saadud kirja ära ei kustuta, sest just selles kirjas oleva lingi kaudu pääsevad nad ligi enda olümpiaaditööle. Kui 6. veebruari õhtuks kirja ei ole, siis vaadaku igaks juhuks oma junk‐maili, kui seal ka kirja ei ole, kontrolligu, kas tema postkast liiga täis ei ole ning siis kirjutagu mulle: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Põhikooli II aste alustab olümpiaadi küsimustele vastamist 8. veebruaril kell 9.00 ning link on aktiivne, ehk küsimustele saab vastata kuni 10.30. PPõhikooli III aste alustab kl 10.30 ning link on aktiivne kuni 12.00. Gümnaasiumi link aktiveeritakse kell 12 ning on avatud kuni kella 14.00.

Operatiivne info olümpiaadi kohta: http://yhiskond.edu.ee/

Tutvu juhendiga siin

Korraldustoimkonna nimel lugupidamisega,

 

Aive Küng

Tel 51 12 514

NIGULISTE KIRIK

Kirik kui kultuuri ja hariduse kandja
10.30–11.00 tervituskohv ja registreerimine
11.00–11.10 Heivi Truu Orelitervitus
11.10–11.20 EAÜSi esimees Madis Somelar avab konverentsi ja sünnipäeva pidustused
11.20–11.40 Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret "Niguliste muuseum eile, täna ja homme"

11.40–12.10 Niguliste muuseumi programmijuht-kuraator Merike Kurisoo "Kirikukunsti objektibiograafia ehk asjade ja ruumide elulugu"
12.10–12.45 ajaloodoktor Juhan Kreem (Tallinna Linnaarhiiv) "Luterluse roll Eesti rahvuslikus ideoloogias 19. sajandil ja 20. sajandi esimestel kümnenditel"

12.45–13.00 jalutuskäik Tallinna Reaalkooli
13.00–14.00 lõuna Tallinna Reaalkoolis

14.00–14.15 jalutuskäik VABAMUsse

VABAMU

14.15–16.00 ekskursioon ja tegevused VABAMUS, inspireerimaks osalejaid 20. Ajaloo uurimistööde võistlusel, mille teemaks on “Vabadus”

16.00–18.00 vaba aeg, registreerumine hotellis Tallinna Reaalkool 18.00–23.00 õhtusöök ja pidulik koosviibimine

Tallinna Reaalkoolis
18.30–18.45 esineb Tallinna Reaalkooli segakoor, juhendab õpetaja Eve Karp

PALJU ÕNNE EAÜS!

Registreerimine: https://goo.gl/forms/QqmQ1wEJA1KxJAz73