EAÜS-i Aasta Tegu 2015: Audiovisuaalne õppematerjal. Autorid Liis Reier ja Tiina-Mall Kreem.

EAÜS-i Aasta Tegu 2014: VI ajalooõpetajate kongress

EAÜS-i Aasta Tegu 2013: 17-osaline "Eesti kultuuriloo õppematerial" (kirjastas EAÜS, rahastas Haridus- ja Teadusministeerium)

Koostaja ja projektijuht: Mare Oja

EAÜS-i Aasta Tegu 2012: Eesti õpilaste väga hea esinemine esimesel rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil Ukrainas 17.-21. septembril 2012. a-l

EAÜS-i Aasta Tegu 2011: V Eesti ajalooõpetajate kongress „Ajalooõpetuse roll 21. sajandil“ (Korraldaja EAÜS, toetasid Euroopa Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeerium)

Peakorraldaja: Mare Oja

EAÜS-i Aasta Tegu 2010: Rahvusvaheline seminar „Multiperspektiivne lähenemine ajaloo õppimisele ja õpetamisele: erinevad vahendid empaatia arendamiseks ja mitmekesisuse väärtustamiseks” (Korraldaja EAÜS, toetasid Euroopa Nõukogu ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium)

Peakorraldaja: Mare Oja

EAÜS-i Aasta Tegu 2009: Esimene üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad

Korraldajad: Aare Ristikivi, Sirje Allik, Veronika Kim ja Anu Lepassaar